Om mig

Präst och legitimerad psykoterapeut.
Jag är psykodynamiskt utbildad i psykoterapi, har läst på S:t Lukas i Göteborg (2006-2008) och sedan på Stockholms universitet (2016-2019). 
Jag har varit yrkesverksam som präst sedan 2002 och har arbetat som familjerådgivare sedan 2013. 
Jag har så länge jag kan minnas intresserat mig för och fascinerats av relationer.När jag i mitt yrkesliv har fått fördjupa mig i anknytningsteorin har det blivit tydligare för mig varför vi människor agerar som vi gör i våra nära relationer.
Hjärnan är fantastisk och förändringsbenägen så även om vi säger att vi förstår våra mönster som vi har i våra relationer med andra, att de påverkas av våra tidiga relationer, så vet vi också att vi kan förändra våra sätt att vara mot varandra. Det här kan vi titta på i terapi.
Genom att förstå oss själva, orsakerna till varför vi agerar som vi gör. Genom att möta andra människor och få erfara att det kan se annorlunda ut så kan vi skapa nya mönster att agera i.

%d bloggare gillar detta: