Om psykoterapi

Terapin/samtalen utformas individuellt och utifrån det du söker hjälp med. Omfattning och innehåll kan variera beroende på problemens omfattning och vad du vill uppnå för typ av förändring. Vi försöker sätta ett mål tillsammans för din terapi. Vi tittar på hinder och möjligheter för att kunna uppnå målen.

Ofta handlar samtalsterapin om att få syn på bakgrunden till dina problem. Det handlar också om att få hjälp att hantera att det ser ut som det gör i ditt liv nu. Hur du kan göra för att kunna leva ett så gott liv som möjligt utifrån där du står. Tillsammans i samtalen tittar vi på mönster som uppstår i dina relationer, både då och nu. När du blir uppmärksam på och kanske förstår dina mönster med hjälp av dina tidiga erfarenheter så kan du i nuet få hjälp att välja att förhålla dig på ett annat sätt i nuvarande relationer. 

Välkommen att maila/ ringa så kan vi boka ett första möte och gemensamt lägga upp en plan för samtalsterapin.

%d bloggare gillar detta: